Servicebeskrivelser

 

Generel IT Support

Leverandøren supporterer kunden med generel it support, når der opstår behov for dette.
Kunden er forpligtet til at indrapportere opgaver i det anviste system.
Leverandøren har pligt til at stille det valgte system frit tilgængeligt for kunden, så kunden til enhver tid kan indrapportere de nødvendige opgaver.

Telefoni

Leverandøren leverer telefoni til virksomheden.
Telefoni dækker over mobiltelefoni, telefonsystem, ip telefoni, fax2mail, SMS gateway mv.
Leverandøren er ansvarlig for at drifte virksomhedens telefonløsning og rådgive virksomheden.

Office 365

Leverandøren leverer de til enhver tid nødvendige licenser til services i Office 365 porteføljen.
Det er leverandørens opgave at rådgive kunden i, hvilke konfigurationer der anbefales, dog er det til enhver tid kundens ansvar, at de valgte konfigurationer overholder de gældende retningslinjer.
Leverandøren kan supportere virksomheden i det omfang der er behov for det.
Leverandøren har partner adgang til virksomhedens konto, for at kunne supportere denne tilstrækkeligt.

IT Drift

Leverandøren står for at drifte virksomhedens it systemer.
Leverandøren har i den forbindelse fuld adgang til virksomhedens systemer, herunder fjernadgang.
Leverandøren har pligt til at vedligeholde virksomhedens it systemer i det omfang, som fremgår af driftsaftalen.
Det er virksomhedens ansvar at it systemerne til enhver tid overholder gældende lovgivning.
Leverandøren kan komme med råd og vejledning i forhold til virksomhedens drift.

Fjernkontrol

Leverandøren kan tilgå virksomhedens computer og servere via et fjernstyringsprogram.
Leverandøren kan tilgå virksomhedens systemer, via adgangskontrol oprettet specielt til leverandøren, og denne styring sker ved behov og uden virksomheden behøver godkende dette.
Leverandøren vælger selv, hvilken service der anvendes, dog er leverandøren ansvarlig for at servicen overholder de generelle sikkerhedskrav.

Patching

Leverandøren sørger for at vedligeholde og opdatere gængse programmer på computeren, herunder Microsoft Windows, Adobe reader, Adobe flash player og Microsoft Office.
Større opdateringer som Microsoft Windows Servicepacks, er ikke omfattet af aftalen.
Opdateringen sker ugentligt, og installeres via fjernværktøj.

365 Safe

“Tekst”

Webhosting

Leverandøren stiller en hosting konto til rådighed for virksomheden.
Hosting indbefatter

 • 1 GB Plads til hjemmeside og mail
 • Fri trafik
 • Op til 10 FTP konti
 • Op til 10 databaser
 • Ubegrænset antal postkasser
 • Op til 10 domæner
 • Ubegrænset antal supdomæner (xx.ditdomæne.dk)

Leverandøren er alene ansvarlig for driften af platform. Support på applikationer, som installeres på platformen er kundens eget ansvar.

Webarbejde

Leverandøren udfører arbejde på kundens hjemmeside på bestilling. Bestilling kan ske via mail eller oprettelse i leverandørens indrapporteringssystem.
Administrationen forudsætter at leverandøren har administrator adgang til webinstallationen, samt er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, så som ftp, dns, mysql eller lign.
Det er kundens ansvar at leverandøren er i besiddelse af de til enhver tid gældende oplysninger.

Fjernsupport

Leverandøren kan, ved forespørgsel hjælpe virksomheden via fjernsupport.
Leverandøren vælger selv, hvilken service der anvendes, dog er leverandøren ansvarlig for at servicen overholder de generelle sikkerhedskrav.

n

Backup

Leverandøren sørger for backup af kundens systemer.
Backup indeholder endpoint backup, hvilket betyder at der tages backup af medarbejder computere med henblik på genskabelse af medarbejderens data ved nedbrud, eller utilsigtet sletning.
Backup indeholder serverbackup, hvilket betyder at der tages backup af kundens servere med henblik på at genskabe servermiljøet ved nedbrud.
Det er leverandørens ansvar at backupdata lagres på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt sted, samt overholder gældende lovgivning.

Office 365 Backup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritat

Netværk

Leverandøren står for at drifte virksomhedens netværk, jf. driftsaftalen.
For at kunne sikre en tilfredsstillende drift, har leverandøren administrativ fjernadgang til virksomhedens netværksinstallation.
Det er leverandørens ansvar at opretholde netværksforbindelsen til de enkelte computere i virksomheden, i det omfang det er omfattet af driftsaftalen.

Antivirus

Leverandøren leverer et antivirus system til virksomheden.
For at kunne administrere antivirus installationen korrekt, har leverandøren administrativ adgang til virksomhedens antivirus installationer.
Leverandøren står for at opdatere og vedligeholde antivirusinstallationerne i virksomheden, og dette kan ske via en portal oprettet til formålet.
Det er leverandørens ansvar at sikre at de benyttede værktøjer overholder gældende lovgivning, samt at sikre data forsvarligt.
Leverandøren skal, på opfordring eller periodisk, levere en rapport, som viser status på antivirus installationerne i virksomheden.

j

Signaturløsning

Leverandøren leverer et antivirus system til virksomheden.
For at kunne administrere antivirus installationen korrekt, har leverandøren administrativ adgang til virksomhedens antivirus installationer.
Leverandøren står for at opdatere og vedligeholde antivirusinstallationerne i virksomheden, og dette kan ske via en portal oprettet til formålet.
Det er leverandørens ansvar at sikre at de benyttede værktøjer overholder gældende lovgivning, samt at sikre data forsvarligt.
Leverandøren skal, på opfordring eller periodisk, levere en rapport, som viser status på antivirus installationerne i virksomheden.

Mailhost

Leverandøren stiller en mailplatform til rådighed for virksomheden.
Ved aftalens indgåelse aftales, hvor meget plads virksomheden ønsker. Denne kan justeres løbende efter behov.
Leverandøren er ansvarlig for driften af platformen. Support på håndtering, installation og implementering kundens eget ansvar.
Leverandøren sørger for at beskytte serveren mod spam, virus og malware. Dette er dog ikke nogen garanti for at virksomheden ikke modtager uønskede mails.

Webadministration

Leverandøren administrerer og vedligeholder virksomhedens hjemmeside
Vedligeholdelsen forudsætter at virksomheden har et CMS, som leverandøren kan yde fjernadministration på.
Vedligeholdelsen indebærer opdatering af CMS kernen, temaer og plugins til hjemmesiden. Plugins eller temaer, som mangler licensnøgle, kan ikke opdateres.
Arbejde ud over vedligeholdelsen sker efter bestilling fra virksomheden. Bestilling kan ske via mail eller oprettelse i leverandørens indrapporteringssystem.
Administrationen forudsætter at leverandøren har administrator adgang til webinstallationen, samt er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, så som ftp, dns, mysql eller lign.
Det er kundens ansvar at leverandøren er i besiddelse af de til enhver tid gældende oplysninger.

i

Serviceaftale

Virksomheden betaler et fast beløb til leverandøren med henblik på support.

Der aftales et timeantal på 2, 5 eller 10 per måned, som kan bruges til support.

Denne support kan bruges til følgende:

 • Konsulentbesøg (kørsel afregnes med normal timepris efter 30 min kørsel.)
 • Fjernsupport
 • Telefonsupport
 • Mindre opgaver
 • Undervisning
 • Tilrettelser på hjemmeside